Odpowiedzi

2009-11-16T23:24:24+01:00
Wyznaczamy różnicę zbiorów:
<-2; 3) \ (0; 5) = <-2; 0>

Odp. A

Najlepiej zaznaczyć oba zbiory na osi liczbowej - ze zbioru pierwszego odjąć wszystkie elementy zbioru drugiego (bez 0 - 0 nie należy do drugiego zbioru, więc 0 zostaje).
2009-11-16T23:29:05+01:00
Tu się nie da pisemnie porostu wyrzucamy liczby wszystkie(0,5) ze zbioru <-2,3)
ponieważ 0 nie należało to teraz należy zatem B
<-2;3)/(0,5) =<-2,0>


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T23:38:39+01:00
< -2;3) - (0; 5) = < -2,0> , bo do różnicy tych przedziałów
należą te liczby, które należą do przedziału < -2;3), a nie
należą do przedziału (0;5).