Nazwij podane związki i podziel je na kwasy, wodorotlenki i sole:
H2CO3; KOH; NaOK; MgCl2; HCl; K2SO4; Ca(OH)2; NaNO3

Napisz równanie dysocjacji elektrolitycznej:
KOH; CaCl2; H2SO4; HCl; Na3PO4

Napisz schemat tworzenia wiązania jonowego w związkach:
CaF2; CaO

1

Odpowiedzi

2012-06-28T19:10:56+02:00

Nazwij podane związki i podziel je na

kwasy 

H2CO3, HCl

wodorotlenki 

KOH; NaOH, Ca(OH)2

sole:
MgCl2; ; K2SO4; ; NaNO3

Napisz równanie dysocjacji elektrolitycznej:
KOH⇒K⁺+OH⁻

CaCl2⇒Ca²⁺+2Cl⁻

H2SO4⇒2H⁺+SO₄²⁻

HCl⇒H⁺+Cl⁻

Na3PO4⇒3Na⁺+PO₄³⁻

Napisz schemat tworzenia wiązania jonowego w związkach:


CaF2

Ca-2e⇒Ca²⁺

2F+2e⇒2F⁻

 

CaO

Ca-2e⇒Ca²⁺

O+2e⇒O²⁻