1.Wykres funkcji f(x)=-2x² przesunięto tak, że otrzymano parabolę o wierzchołku w pkt W=(-2;3)
a. napisać wzór funkcji y=g(x), której wykresem jest otrzymana parabola
b. narysuj wykres funkcji: g(x)
c. podaj współrzędne punktów przecięcia się wykresu funkcji f(x) z osią rzędnych i odciętych.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T03:37:36+01:00
Wykres funkcji przesunięto o wektor V=[-2;3], więc funkcja g(x) będzie miała postać g(x)=f(x+2) +3, zatem g(x)=-2(x+2)²+3=-2[x²+4x+4]+3=-2x²-8x-5
To będzie odpowiedź na punkt A
B niestety sam musisz sobie narysować, ale z tym nie bedzie problemu, bo to bedzie parabolka, przechodząca przez punkty podane w C oraz wierzchołek
C)Najpierw przecięcia z osią OX:
g(x)=y, wiec przecina OX, gdy y=0, zatem:
-2x²-8x-5=0
Δ=64-40=24
x1=(8-2√6)/-4=-2+√6/2
x2=-2-√6/2

Teraz OY, gdy x=0
y=5
To by było chyba na tyle. Powinno być dobrze, jak co, to chyba machnięte w obliczeniach, bo nie chce mi się sięgać po kartkę i długopis.
____________________ Brudnopis
24|2
12|2
6|2
3|3
1