X-% filmy polskie
y-% filmy zagran
1. x+y=100
2. y+06y=100
1,6y=100/1,6
y=62,5
x=100-y (z pierwszego )
x=100-62,5=37,5

2 sposób
x- fil pols
x+40- fil zagr
x+x+40=100
2x+40=100
2x=100-40
2x=60/:2
x=30

1, 30-40%
2, x-100%

40x=30*100
40x=3000/:40
x=7,5
30+7,5=37,5

filmów polskich było 37,5

2

Odpowiedzi

2009-11-17T15:00:12+01:00
2009-11-17T18:57:44+01:00