Nasza Agencja zwykle bezkosztowo wykonuje tak zwaną analizę stanu wyjściowego, opracowana w oparciu o przekazane materiały, oraz informacje ogólnodostępne.
Na jej podstawie powstaje wstępny zarys założenia do pełnej strategii. Jeśli klient jest usatysfakcjonowany wynikami analizy oraz wstępnymi założeniami powstaje projekt umowy właściwej i Agencja przystępuje do realizacji zlecenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-17T09:24:55+01:00
Our agency is usually performed without a cost analysis of the so-called baseline, developed based on the submitted materials and information to the public. The base formed a preliminary outline of assumptions to complete the strategy. If the client is satisfied with the results of the analysis initial assumptions and created a draft agreement and the agency responsible for the execution proceed.
2009-11-17T15:10:26+01:00
Our agency is usually performed without a cost analysis of the so-called baseline, developed based on the submitted materials and information to the public. The base formed a preliminary outline of assumptions to complete the strategy. If the client is satisfied with the results of the analysis initial assumptions and created a draft agreement and the agency responsible for the execution proceed.