Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T10:56:39+01:00
Zapisz w postaci dziesiętnej liczbę i zaokrąglij wynik do części setnych.

x=(⁸/₅)⁻¹+2⁻³[-²/₃×∛-125-(¹¹/₂₃)⁰]=(5/8)¹+1/8[-²/₃×(-5)-1]=
5/8+1/8[10/₃-1]=5/8+1/8[7/₃]=5/8+7/24=15/24+7/24=22/24=
11/12=0,91(6)≈0,92

2009-11-17T10:58:37+01:00
X=(⁸/₅)⁻¹+2⁻³[-²/₃×∛-125-(¹¹/₂₃)⁰]
x=5/8+1/8(-2/3(-5)-1)
x=5/8+1/8(10/3-1)
x=5/8+1/8*7/3
x=5/8+7/24
x=15/24+7/24
x=22/24=0,916666666666666...=0,91(6)≈0,92
2009-11-17T11:08:00+01:00
X=5/8 + 1/8[-2/3 * (-5) -1]
x=5/8 + 1/8 [10/3 -1]
x= 5/8 +10/24 - 1/8
x=15/24 +10/24 -3/24
x=22/24
x=11/12
w przybliżeniu x=0,92