-co to jest notacja wykładnicza , jak wygląda liczba w notacji wykładniczej?
-jakie są związki między bokami trójkąta o kątach:
---30stopni,60 stopni ,90 stopni
--- i 45stopni, 45stopni, 90stopni.
- jaki wzór na objętość graniastosłupów i prostopadłościanów ?

3

Odpowiedzi

2009-11-17T10:51:24+01:00
-co to jest notacja wykładnicza

Służy do zapisywania b. dużych i b.małych liczb ,

jak wygląda liczba w notacji wykładniczej?

np. 30000000=3*10⁷
4100000=4,1*10⁶ (zauważ że chociaż jest 5 zer to mamy do 6 potegi poniewaz liczba 41 zapisana jest jako 4,1*10
o,oooo6=6*10⁻⁵
0,0000043=4,3*10⁻⁶

-jakie są związki między bokami trójkąta o kątach:
---30stopni,60 stopni ,90 stopni

a, a√3 i 2a

--- i 45stopni, 45stopni, 90stopni.

a,a,a√2

- jaki wzór na objętość graniastosłupów i prostopadłościanów ?
V=Pp*H dla wszystkich graniastosłupów
w szcególnym przypsdku mamy:
V=abc, gdzie a,b,c to boki prostopadłościanu
2009-11-17T11:08:31+01:00
Notacja wykładnicza to sposób zapisywania bardzo dużych liczb
np.1000 można zapisać jako 10 do potęgi 3
1000000 można zapisać jako 10 do potęgi 6


objętość graniastosłupa-Pp*H
objętość prostopadłościanu-a*b*H
2009-11-17T13:22:27+01:00
Notacja wykładnicza to sposób zapisywania bardzo dużych liczb
np.1000 można zapisać jako 10 do potęgi 3
1000000 można zapisać jako 10 do potęgi 6


Objętość Graniastosłupa -Pp*H
Objętość Prostopadłościanu -a*b*H