Startujący samochód o masie 600kg w ciągu 20s uzyskał prędkość o wartości 108km/h.
a) oblicz energię kinetyczną samochodu po 20s ruchu.
b) oblicz z jaką średnią mocą pracował silnik tego samochodu.
c) jeżeli samochód poruszał się w tym czasie ruchu jednostajnie przyspieszonym, to jaka była wartość jego przyspieszenia?
d) ile razy mniejszą energię kinetyczną uzyskał ten samochód, gdyby w ciągu 20s ruchu jego szybkość wzrosła do 54km/h?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T11:44:45+01:00
M= 600 kg
t=20 s
V1 = 108 km/h = 30 m/s
V2 = 54 km/h = 15 m/s

a. Ek = m*V^2/2
Ek = 27 0000 J = 270 kJ
b. moc : P = W/t ale W = Ek = 27 0000 J

P = 270000 J/ 20 s
P = 13500 W = 13,5 kW
c. przyspieszenie : a = V/t bo Vo = o m/s
a = 30 m/s/20 s
a = 1,5 m/s^2
d. Ek1 dla V2 = 15 m/s
Ek1 = m*V2 ^2 /2
Ek1 = 67500 J

obl. ile razy mniejsza energia
Ek/Ek1

270000 J/67500 J = 4
energia będzie 4 razy mniejsza
76 4 76