Odpowiedzi

2009-11-17T11:30:28+01:00
Litery a,b,c oznaczają zdania prawdziwe,a litery p,q,r oznaczają zdania fałszywe. Oceń wartość logiczną zdań:
a.[(a i b) lub c] i [(p i r) lub q]
[(1 i 1 ) lub 1]i [0i0)lubo]
[ 1 lub 1 ] i [ 0 lub 0]
1 i 0
0

b.[(p => q) =>( ~ r => a)]<=> ( ~ b lub c)
[ ( 0 => 0) =>( 1 => 1) ] <=> ( 0 lub 1)
[ 1 => 1] <=> 1
1<=> 1
1