Wyjaśnij dzięki czemu władcy Persji mogli przez kilka stuleci panować nad tak ogromnym państwem, oraz podaj jakie były słabe strony państwa perskiego, a jakimi atutami dysponował Aleksander Macedoński, ze władcy tak małego państwa udało się zapanować nad imperium.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T12:16:11+01:00
Władcy Perscy rządzili tyle czasu tylko dla tego że posiadali władze nieograniczoną, na wzór państwa Egipskiego gdzie faraon był uważany za Boga. Nikt przecież nie będzie podnosił rękę na Boga.
Słabą stroną państwa Perskiego była właśnie ta władza, po pewnym czasie wreście zbuntowali się ich mieszkańcy, tak samo ludy podbite.
Aleksander Macedoński posiadał geniusz taktyczny jak i ogromną charyzmę, dzięki niemu żołnierze mieli ogromne morale, wywoływał strach wsród wrogów. pomagało mu w tym że zawsze walczył w pierwszym szeregu a nie chował się przed wrogami.
Aleksander mógł to tylko osiągnąć dzięki swojemu ojcu Filipowi, który to on a nie Aleksander stworzył prężne i bardzo mocne państwo.Macedonia za jego rządów była świetnie rozwinięta.Aleksander tylko kontynuował dzieło ojca, który chciał też opanować państwo Perskie ale przeszkodziła mu w tym jego śmierć.
13 3 13