Odpowiedzi

  • kreo
  • Początkujący
2009-11-17T13:49:02+01:00
Greenpeace.
UNESCO.
The Natural Resources Defense Council (NRDC Ministerstwo Ochrony Zasobów Naturalnych).
Wildlife Conservation International (Światowa Organizacja na Rzecz Dzikiej Przyrody w USA).
The Earth Liberation Front (ELF Front Wyzwolenia Ziemi).
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Szczyt Ziemi 1992.
Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC).
Europejska Agencja Środowiska.
Environmental Defense Fund
10 3 10
2009-11-17T15:04:44+01:00

- WHO - Światowa Organizacja zdrowia
- FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych
- UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych
- UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych
- IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i zasobów naturalnych
- UNEP – Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych
- ECE – Europejska Komisja Gospodarki do spraw Europy
- ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy
- DHA – Organizacja pomocy Humanitarnej
6 1 6