Odpowiedzi

2009-11-17T12:29:19+01:00
Dane:
Cp=37%
d= 1,25 g/cm3 = 1250 g/dm3
Masa H2SO4 = 98 g/mol (2+32+64)

37% * 1250g/dm3 4625
Cm= ------------------- = ------- = 4,7 mol/dm3
98g/mol * 100% 980

To wyżej to kreski ułamkowe, przy mnożeniu skrócone o jedno 0 (1250 i 100)

4625/980 jest już po znaku =
2009-11-17T13:11:34+01:00
Gęstość kwasu = 1,25 g / cm3

Czyli 1 cm3 kwasu ma masę 1,25 g.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Roztwór jest 37 %, czyli w 100 g roztworu jest 37 g substancji rozpuszczonej, czyli H2SO4.

Policzymy, jaką objętość ma 100 g roztworu:

100 g roztworu-------------------------------------x (cm3)
1,25 g roztworu------------------------------------1 cm3

x = 80 cm3 = 0,08 dm3

Teraz policzymy, ile moli stanowi 37 g kwasu siarkowego (VI):

37 g H2SO4-----------------------------------------x (moli kwasu)
98 g H2SO4-----------------------------------------1 mol kwasu

x = 0,4 mola kwasu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cm = 0,4 mola / 0,08 dm3 = 5 mol / dm3

Pozdro)