Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T14:02:44+01:00
Dane:
Ek = 120 J (energia kinetyczna)
f = 10 1/s (częstotliwość)

szukane:
L=? (moment pędu)

zakładam, ze wał obraca się wokół własnej osi
energia kinetyczna ruchu obrotowego bryły sztywnej dana jest wzorem:
Ek = (J*ω²)/2 (*)
gdzie:
J - moment bezwładności bryły względem osi obrotu
ω - prędkość kątowa, ω = 2*π*f (**)

moment pędu tej bryły:
L = J*ω (***)

ze wzoru (*) wyznaczamy moment bezwładności J:
Ek = (J*ω²)/2 [obie strony mnozymy przez 2]
2*Ek = J*ω² [obie strony dzielimy przez ω²]
J = (2*Ek)/ω²

wstawiamy otrzymane J do wzoru (***) i dostajemy:
L = (2*Ek)/ω
korzystamy z (**):
L = (2*Ek)/(2*π*f) = Ek/(π*f)

ostatecznie:
L = 120/(3,14*10) = 3,8 kg*m²/s3 5 3