Wyjaśnij pojęcia
Ustrój autorytarny
konstytucja marcowa
konstytucja kwietniowa
kresy wschodnie
sanacja
układ w Rapalno
układ w Locarno
Polska a
polska b
COP
Mały traktakt warsalski
zamach majowy
cud nad wisłą
pokój w rydze
polityka równowagi
pakt Ribbertrop-Mołotow
Wyjaśnij daty
17 marca 1921
18 03 1921
12 05 1935
23 08 1939
23 04 1935
12/15 05 1926
Opisz po 8-10 zdan
1 Opisz cechy charakterystyczne ustroju totalitarne
2 Opisz osiągnięcia kulturalne II RP
3 Opisz osiągnięcia gospodarcze II RP
4 Przedstaw drogę Hitlera do władzy i jego politykę wewnętrzną
5 Opisz politykę zagraniczną III Rzeszy i marsz ku wojnie

2

Odpowiedzi

2009-11-17T13:52:18+01:00
17 marca 1921- została uchwalona konstytucja (tzw. konstytucja marcowa)
18 03 1921- – w Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy między Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920
12 05 1935– śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego
23 08 1939- w Moskwie podpisanie paktu o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą (Pakt Ribbentrop - Mołotow)
23 04 1935- podpisanie przez prezydenta tzw. konstytucji kwietniowej
12/15 05 1926 -Przewrót majowy
Pakt Ribbentrop - Mołotow- podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej- pakt o nieagresji miedzy ZSRR a IIIRzeszą
cud nad wisłą- bitwa warszawska w 1920roku, zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią

2 1 2
2009-11-17T15:52:40+01:00
17 marca 1921- została uchwalona konstytucja (tzw. konstytucja marcowa)
18 03 1921- – w Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy między Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920
12 05 1935– śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego
23 04 1935- podpisanie przez prez23 08 1939- w Moskwie podpisanie paktu o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą (Pakt Ribbentrop - Mołotow)
23 04 1935- podpisanie przez prezydenta tzw. konstytucji kwietniowej
Pakt Ribbentrop - Mołotow- podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej- pakt o nieagresji miedzy ZSRR a IIIRzeszą

niektórych niewiedziałam sorry:)
1 5 1