Odpowiedzi

2009-11-17T14:22:47+01:00
Dane:
λc = 700 nm = 7 * 10⁻⁷ m
λz = 560 nm = 5,6 * 10⁻⁷ m
λf = 400 nm = 4 * 10⁻⁷ m
prędkość światła c = 3 * 10⁸ m/s
stała Plancka h = 6,63 *10⁻³⁴ J*s

szukane:
Ec, Ez, Ef = ?

energia fotonu światła powiązana jest z częstotliwością:
E = h*f
zalezność między prędkością światła, długością fali i częstotliwością daje nam częstotliwość:
c = λ * f [podzielmy obie strony przez λ]
f = c/λ

wzór na energię przybierze postać:
E = (h*c)/λ

zatem
Ec = 2,84 * 10⁻¹⁹ J
Ez = 3,55 * 10⁻¹⁹ J
Ef = 4,97 * 10⁻¹⁹ J

lepiej wyrazić to w elektronowoltach
(1 eV = 1,6 * 10⁻¹⁹ J)
Ec = (2,84 * 10⁻¹⁹)/(1,6 * 10⁻¹⁹) = 1,8 eV
Ez = 2,2 eV
Ef = 3,1 eV
18 3 18