Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T13:42:50+01:00
Wojnę tą nazwano potopem ponieważ Szwedzi zajęli i zniszczyli kraj z taką szybkością jak żywioł. Straty były bardzo duże..
Skutki wojny polsko-szwedzkiej:

* Prusy Książęce zostały poza zwierzchnością,
* duże straty ekonomiczne, gospodarcze i demograficzne w Polsce,
* wzrost znaczenia magnatów,
* upadek autorytetu władcy,
* po przegraniu brak szans na panowanie nad Bałtykiem,
* strata dużej części Inflant po przegraniu przez Polskę,
25 3 25
2009-11-17T13:46:11+01:00
Nazwali tak ponieważ szwedzi przybyli z za morza czyli jagby nastąpił potop.
a przyczyny to np.
-brak miejsc pod uprawę ziemi na skandynawi,
-roszczenia polskiego króla do tronu szweckiego,
-czynnik religijny
24 1 24