Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T13:55:22+01:00
M=500 kg
t=20 s
v0=0 m/s
vk=54 km/h = 54 * 1000m/3600s = 15 m/s

p-pęd
p=m*v [kg*m/s = N/s]
p=500*15=7500 N/s

a=Δv/Δt
a=(vk-v0))/t
a=15/20=0,75 m/s²

F=a*m
F=0,75*500
F=375 N
Fs-siła silnika
Fs=F-Foporu
Fs=375-125= 250N
2009-11-17T14:07:17+01:00
Dane:
m=500kg
t=2s
v=54km/h=15m/s
Fo=125N
Wzór:
a=F/m
p=m×v
a=Vk-Vp/t
Rozwiązanie:
a=15-o/2
a=7,5m/s²
p=500kg×15m/s
p=7500kg×m/s
Fs=(o,75*500)-125
Fs=250N