Przetłumacz
1.W związku z naszą rozmową telefoniczną z dnia..
2.Dokładną listę uczestników otrzymają państwo 2 tygodnie przed przyjazdem
3. Zakwaterowanie dla grupy.
4.serdeczne podziękowania za pańską ofertę.
5.Czy możemy dostać do naszej dyspozycji sale konferencyjną w środę od godz..?
6.Przekażę państwu bezzwłocznie przedwpłatę o wysokości...
7.Proszę nas poinformować czy jest to możliwe
8. Hotel znajduje się niedaleko centrum
9.wspólny rachunek
10.Ile wynosi dopłata?
11.Potrzebujemy dostawki dla dziecka w wieku..
12.Zapłata do 4 tygodni przed przybyciem bez dodatkowych kosztów

za każde zdanie po jednym punkcie:) z góry wielkie dzięki

3

Odpowiedzi

2009-11-17T14:14:23+01:00
1.W der Beziehung mit unserem Telefongespräch von dem Tag.. 2.Dok die schöne Liste der Teilnehmer werden Paare 2 erhalten die Wochen vor der Ankunft 3. Wegen der Gruppe einzuquartieren. 4.serdeczne für das Ihr Angebot zu danken. 5.Czy können wir zu unserer Verfügung bekommen die Säle Konferenz am Mittwoch von godz..? 6.Przeka żę Ihnen sofort przedwpłatę mit der Körpergröße... 7.Prosz ę uns informieren oder das möglich ist 8. Das Hotel wieder auffinden sich in der Nähe von einer Mitte 9.wsp auf ólny verherrlicht ein Zuschlag die Rechnung 10.Ile? 11.Potrzebujemy des zusätzliches Bett für das Kind in dem Alter.. 12.Zap flickt bis zu den 4 Wochen vor ohne die zusätzlichen Kosten anzukommen
2009-11-17T14:23:02+01:00
1.In Rahmen unserer Telefongespräch des Tages ..
2. Detaillierte Liste der Teilnehmer wird ein Staat erhalten 2 Wochen vor Anreise
3. Unterkunft für die Gruppe.
4. herzlichen Dank an Sie für Ihr Angebot.
5. Können wir uns zur Verfügung stehenden Konferenzraum am Mittwoch vom Stuhl ..?
7. Bitte lassen Sie uns wissen, ob dies möglich ist,
8. Das Hotel liegt nahe dem Zentrum gelegen
9. gemeinsames Konto
10. Wie hoch ist der Aufpreis?
11. Wir brauchen ein Bett für ein Kind im Alter von ..
12. Zahlung bis 4 Wochen vor Anreise ohne zusätzliche Kosten
2009-11-17T14:24:58+01:00
1.In Rahmen unserer Telefongespräch des Tages ..
2. Detaillierte Liste der Teilnehmer wird ein Staat erhalten 2 Wochen vor Anreise
3. Unterkunft für die Gruppe.
4. herzlichen Dank an Sie für Ihr Angebot.
5. Können wir uns zur Verfügung stehenden Konferenzraum am Mittwoch vom Stuhl ?
7. Bitte lassen Sie uns wissen, ob dies möglich ist,
8. Das Hotel liegt nahe dem Zentrum gelegen
9. gemeinsames Konto
10. Wie hoch ist der Aufpreis?
11. Wir brauchen ein Bett für ein Kind im Alter von
12. Zahlung bis 4 Wochen vor Anreise ohne zusätzliche Kosten