Nazwij wyrażenia: (algebraiczne)
a) 3c + 15
b) b : 4 + 7
c) 11 - 4m
d) 3k + 1
e) 8a - 3b
f) 7c (4 + n)

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego :
a) sumę liczby 2 i podwojonego iloczynu liczb a i b
b) różnicę liczby m i liczby n zmniejszonej o 2
c) iloczyn liczby a i potrojonej różnicy liczby 2 oraz liczby b
d) iloraz podwojonej liczby a i liczby 5PROSZĘ POMÓŻCIE bo ja kompletnie nie wiem o co w tym chodzi ;/

3

Odpowiedzi

2009-11-17T14:22:07+01:00
Wyrażenie algebraiczne zawsze nazywa się od ostatniego wykonywanego działania :)
a) 3c + 15 - suma iloczynu liczb 3 i c i liczby 15
b) b : 4 + 7 - suma ilorazu liczb b i 4 i liczby 7
c) 11 - 4m -różnica liczb 11 i iloczynu liczb 4 i m
d) 3k + 1- suma iloczynu liczb 3 i k i liczby 1
e) 8a - 3b - różnica iloczynu 8 i a i iloczynu liczb 3 i b
f) 7c (4 + n) - Iloczyn iloczynu liczb 7 i c i sumy liczb 4 i n
Nie jestem pewna czy jest 100% dobrze, ale myślę, że tak

a) a+ 2ab
b) m- (n-2)
c)a*3(2-b) *- razy
d)2a:5
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T14:27:10+01:00
A) 3c + 15 - suma potrojonej liczby c i liczby 15

b) b : 4 + 7 - suma ilorazu liczby b przez liczbę 4 i liczby 7

c) 11 - 4m - różnica liczby 11 i iloczynu liczb 4 i m

d) 3k + 1 - suma potrojonej liczby k i liczby 1

e) 8a - 3b - różnica iloczynu liczb 8 i a i iloczynu liczb 3 i b

f) 7c (4 + n) - iloczyn iloczynu liczb 7 i c i sumy liczb 4 i n


Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:

a) sumę liczby 2 i podwojonego iloczynu liczb a i b
2 + 2ab

b) różnicę liczby m i liczby n zmniejszonej o 2
m - (n - 2)

c) iloczyn liczby a i potrojonej różnicy liczby 2 oraz liczby b
a * 3 (2 - b)

d) iloraz podwojonej liczby a i liczby 5
2a / 5

Pozdro))

1 5 1
2009-11-17T14:41:45+01:00
To drugie:
a)2+a razy b(w nawiasie) i do potęgi drugiej
b)m-n:2
c)a razy2-b3
d)2a razy 5

a pierwsze :
a)suma iloczynu liczby 3 i c i liczby 15
b)iloraz liczby b i sumy liczb 4 i 7
c)różnica iloczynu liczb 4 i m i liczby 11
d)suma iloczynu liczby 3 i k i liczby 1
e)różnica iloczynu liczb 8 i a i iloczynu liczb 3 i b
f)iloczyn liczb 7 i c zwiększony o sumę liczb 4 i n
1 1 1