Odpowiedzi

2009-11-17T14:33:38+01:00
Dane:
Q = 150 kJ (ciepło dostarczone do zbiornika)
W = 40 kJ (praca wykonana przez zbiornik)

szukane:
ΔU = ? (zmiana energii wewn. zbiornika)

ΔU = energia dostarczona do zbiornika [tu: w postaci ciepła] - energia utracona przez zbiornik [tu: poprzez wykonanie pracy]
= Q - W = 150 - 40 = 110 kJ