Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T14:42:30+01:00
Zad. 15
a) 3xy
b) -2b²
c) 2ab
d) 14x
e) 2
f) ½

Zad. 16

a)
*₁ x²+4x+4 dla x=98
(x+2)² = (98+2)² = 100²=10000
*₂ x²+4x+10 dla x=98
(x+2)²+6 = (98+2)²+6 = 100²+6 = 10006
*₃ x²+3x+4 dla x=98
(x+2)²-x = (98+2)²-98 = 100²-98 = 9902
b)
*₁ x²-0.2x+0.01 dla x = 3.1
(x-0.1)² = (3.1-0.1)² = 3² = 9
*₂ x²-0.2x+0.51 dla x = 3.1
(x-0.1)²+0.5 = (3.1-0.1)²+0.5 = 3²+0.5 = 9.5
*₃ x²-1.2x+0.01 dla x = 3.1
(x-0.1)²-x = (3.1-0.1)²-3.1 = 3²-3.1 = 9-3.1 = 5.9
1 5 1