Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Długość krawędzi bocznej jest o 2 większa od wysokości ostrosłupa. Krawędź boczna jest nachylona do podstawy pod kątem, którego sinus jest równy 2/3. Wyznacz długość wysokości tego ostrosłupa.PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-17T14:39:43+01:00
Zastosujemy wzór na sinus:
sin alfa=h/(h+2)----h+2-długość krawędzi bocznej
2/3=h/(h+2)
2(h+2)=3h
2h+4=3h
4=3h-2h
h=4
odp. długość wysokości jest równa 4