Proszę o pomoc !!

1 zad .
W sprzedaży promocyjnej rowerów górskich cenę roweru obniżono do 279 zł .
Ile kosztował taki rower w normalnej cenie , jeśli wiadomo , że obniżka ceny wynosiła 25 % .

( poprosze z obliczeniami )

2 zad .
Gospodarz kupił worek soli i postawił go w stodole . po tygodniu okazało się że waży on 16 kg , czyli 4% więcej niż przy zakupie . Ile ważył worek przy zakupie ? Wytłumacz , dlaczego tak się stało ( too też prosze z obliczeniami )


3 zad .
Cena zmywarki do naczyń zmalała z 1599 zł do 1299 zł. O ile procent pierwotnej ceny potaniała zmywarka ? Wynik podaj w przybliżeniu do rzędu jedności.

Too pilnęę !!

Z GÓRY DZIĘKUJĘ SERDECZNIE : ***

3

Odpowiedzi

2009-11-17T14:43:45+01:00
Zad.1

75%x = 279
0,75x = 279
x =372

zad.2

104%x = 16
1,04x = 16
x =15,38


zad.3

1599 - 1299 = 300

(300 : 1599 * 100)% = 18,76%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T14:50:03+01:00
Zad.1.
75% - 279zł
100% - x
x = 100% * 279zł / 75% = 372zł

Odp: Kosztował 372zł.

Zad.2.
104% - 16kg
100% - x
x = 100% * 16kg / 104% = 15 40/104 kg = 15 20/52 kg = 15 5/13 kg

Odp: Ważył 15 5/13kg. Zawilgnął.

Zad.3.
100% - 1599zł
x - 1299zł

x = 1299zł * 100% / 1599zł = ok. 81,24%

100% - x = 18,76% = ok. 19%

Odp: Potaniało o ok. 19%.
2009-11-17T14:49:57+01:00
1. 279zł - 75%
x - 100%
x = 279*100/75 = 372
Rower kosztował 372 zł.

2. 16kg - 104%
x - 100%

x = 16*100/104 = 15,38

Worek ważył 15,38 kg
3. 1599 zł - 100%
1299 zł - x

x= 1299*100/1599 = 81,2
100% - 81,2% = 18,8%
zmywarka potaniała o 18,8 %