1. Odległość między sąsiednimi grzbietami fal na morzu wynosi 12m. Ile wynosi prędkość ruchu fal, biegnących prostopadle do lądu jeżeli uderzają one o brzeg 15 razy w czasie 1min.

2. Ile wynosi długość fali na powierzchni wody
, jeżeli prędkość jej ruchu jest równa 3 m/s, a czas jednego pełnego wychylenia przedmiotu leżącego na powierzchni
wynosi 2s.

Proszę o wypisanie danych, szukanych...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T15:54:24+01:00
Zadanie 1.

Odległość między sąsiednimi grzbietami fal na morzu wynosi 12m. - Mowa tutaj o długości fali.

Ile wynosi prędkość ruchu fal
V = ?
V = λf

uderzają one o brzeg 15 razy w czasie 1min - Czyli częstotliwość.
Chcę wiedzieć jaka jest częstotliwość w czasie 1s, więc:
f = 15/60 = 0,25

V = 12*0.25 = 3 m/s

Zadanie 2.
Długość fali - wzór:
λ = VT

jeżeli prędkość jej ruchu jest równa 3 m/s
V = 3 m/s

pełnego wychylenia przedmiotu leżącego na powierzchni wynosi 2s - czyli okres:
T = 2s

λ = 2*3 = 6m
12 4 12