Odpowiedzi

2012-07-11T00:54:32+02:00

Nazwy soli :
Cu2S

siarczek miedzi(I)


Cu2CO3

węglan miedzi(I)


Pb(CO3)2

węglan ołowiu (IV)


PbCO3

węglan ołowiu (II)


K3PO4

fosforan(V) potasu


NaNO3

azotan(V)sodu


Nb(NO3)5

azotan(V)niobu (V)


(NH4)2SO4

siarczan(VI) amonu


Mg3(PO4)2

fosforan(V) magnezu


Cu3(PO4)

fosforan(V) miedzi(I)


SnSO4

siarczan(VI) cyny(II)


Sn(SO3)

siarczan(IV) cyny(II)


Ca(NO3)2

azotan(V) wapnia


KNO3

azotan(V) potasu


CuNO2

azotan(III) miedzi(I)


Pb(NO3)4

azotan(V) ołowiu(IV)

1 5 1