Odpowiedzi

2009-11-17T15:53:01+01:00
Źródła finansowania przedsiębiorstwa:
-kapitał własny,
-udział spółek,
-samofinansowanie,
-obce finansowanie,
-pożyczki bankowe,
-kredyty bieżące,
-kredyty dostawców,
-kredyty wekslowe,
-leasing,
-facktoring,
-gwarancje bankowe,
-fundusze pomocnicze(PHARE,ISPA,SAPARD)-pomoc przy dostosowywaniu się Polski do UE
-venture capital,
-sprzedaż kapitału.
2009-11-17T19:38:04+01:00Głównymi Źródłami finansowania przedsiębiorstw jest:
a)kapitał własny,
- wkład własny
- wkład wspólników
- inwestorzy
b)kapitał obcy,
-kredyt,
-pożyczki,
-leasing,
-venture capital itp.
A w późniejszym okresie już wypracowany zysk:)