Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-10T19:19:29+02:00
Biznes Plan jest formą szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania określającego dlaczego i jak przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele lub inaczej : jak powinno realizować założone zadania.

Po przygotowaniu planu kierownictwo musi dostosować strategie zarządzania firmą do konkretnych działań. Personel kierowniczy, zainteresowani inwestorzy i inni muszą wiedzieć w jaki sposób kierownictwo wykorzystywać będzie pieniądze i zasoby będące w jego dyspozycji dla osiągnięcia założonych celów. Kierownictwo firmy odpowiedzialne jest w pierwszej kolejności za zapewnienie rozwoju biznesu w przyszłości. Wymagania te powinny być zawarte w elementach składowych planu, nie powinny one wynikać ze zwykłego przypadku. Jeżeli rozpoczynamy działalność w biznesie to Biznes Plan powinien być pomocny w firmie w określeniu koncepcji, ocenie konkurencji, określeniu ryzyka oraz w oszacowaniu kosztów.

Podstawowe części Biznes Planu

Każdy Biznes Plan zawiera szereg podstawowych części składowych. Poza tym powinien on dawać odpowiedzi na pytania :

GDZIE biznes będzie lokowany ?

DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?

JAK scharakteryzować środki przedsiębiorstwa i jakie będzie ich wykorzystanie w planie ?

KIEDY biznes zostanie osiągnięty ?

KTO ponosić będzie personalną działalność za osiągnięcie celów i podstawowych zadań biznesu ?

CO chcemy otrzymać, jakie przewidujemy koszty i źródła finansowania ?


Cel opracowania Biznes Planu

Podstawowym celem opracowania Biznes Planu jest dostarczenie jej odpowiedniego przewodnika ( dokumentu ), który krok po kroku doprowadzi ją poprzez wszystkie działania niezbędne do realizacji założonych celów.

Przewodnik ten ma pomóc firmie w:

1. analizie obecnie prowadzonego biznesu

2. opracowaniu koncepcji, z uwzględnieniem własnych możliwości i ograniczeń występujących na starcie w nowym biznesie

3. przygotowaniu planu rozwojowego ( przyszłości ) firmy

4. ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych

5. opracowaniu szczegółowego planu badań i działań marketingowych, w tym promocyjnych

6. przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmy