1. W PEWNEJ SZKOLE LICZĄCEJ 520 UCZNIÓW 30% UCZNIÓW NIGDY NIE OTRZYMAŁO OCENY NIEDOSTATECZNEJ. ILU UCZNIÓW TEJ SZKOŁY OTRZYMAŁO CO NAJMNIEJ JEDNĄ OCENĘ NIEDOSTATECZNA?
2. W PUDEŁKU BYŁO 25 CZEKOLADEK. ANTEK ZJADŁ 40% TYCH CZEKOLADEK, A JEGO SIOSTRA AGNIESZKA- 40% POZOSTAŁYCH. OBLICZ, ILE CZEKOLADEK ZOSTAWILI W PUDEŁKU?

3

Odpowiedzi

2009-11-17T15:21:31+01:00
500---100%
5---1%
x---30%
x=30*5 = 150.
500 - 150 = 350

Odp. Conajmniej jedna ocenę niedostateczna otrzymało 350 osoób.

25 ---100%
0,25 ---1%
x---40%
x= 40 * 0,25 = 10 - tyle czekoladek zjadł antek
25 -10 = 15 - tyle zostało w pudełku

15---100%
0,15 ---1%
x---40%
x= 40 * 0,15 = 6 - tyle czekoladek zjadła Agnieszka
15-5 = 9

Odp. W pudełku zostało 9 czekoladek.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T15:21:47+01:00
1) 520* 70% = 520 * 0.7= 364

2) Antek => 25*60%=25* 0.6 =15
Aga => 15 * 60% = 15*0.6 = 9
zostało 9
2009-11-17T15:22:31+01:00
1. 520*70%= 364
Odp. Ocene niedostateczna dostalo 364 osoby w szkole
2. 25*40%= 10 25- 10 =15
15*40%= 6 15-6=9
Odp. W pudelku zostalo 9 czekoladek