W roku ........ niemiecki zakonnik .......... .............. przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze .......... na znak protestu przeciwko praktyce sprzedawania .............. . Wystąpienie to przyczyniło sie do rozwoju ruchu domagającego sie przeprowadzenia reformy Kościoła. W wyniku zakwestionowania potrzeby istnienia hierarchii kościelnej i władzy papieża doszło do rozłamu w Kościele i powstania nowych odłamów chrescijaństwa, których wyznawców katolicy określili mianem ................ lub ............. . Reformacja doprowadziła do wystąpień społecznych i wojen religijnych. Ostatecznie w .......... r. w Niemczech zawarto pokój religijny w Augsburgu wg zasady: "czyj ........... tego.

2

Odpowiedzi

2009-11-17T15:21:58+01:00
2. Martin Luter
4. odpustów
5.luteranów, protestantów


:)
2009-11-17T15:23:56+01:00
1517
Marcin Luter
tezy
odpustów
Luteranów
Anglikanów lub kalwini
1555
czyj kraj tego wyznanie

licze na naj:P