Rozwiąż krzyżówkę . Wyjaśnij hasło.
1. ' Mroczny ' filozof pochodzący z Efezu - 8 liter
2. Szkoła filozoficzna założona przez Arystotalesa. - 6 liter
3.Platońska szkoła filozoficzna - 8 liter
4. Napisał ' Elementy ' - podręcznik do matematyki. - 8 liter
5. Starożytny zegar odmierzający czas za pomocą wody lub piasku . - 9 liter
6. Drobne, niepodzielne cząstki z których-według Demokryta- zbudowany jest świat. - 5 liter
7. '... peloponeska' autorstwa Tukidydysa. - 5 liter
8. Jego najważniejsza praca to ' Dzieje'. - 7 liter
9. Opracował stwierdzenie o długości boków trójkąta prostokątnego. - 9 liter
10 . Imię Ptolemeusza - 9 liter
11. Uczeń Sokratesa . 6 liter


2. Uzupełnij . Wpisz podglądy tych filozofów.

Filozof : Podglądy:
Demokryt z Abdery
Sokrates
Platon
Arystoteles
Heraklit z EfezuZ góry dzięki . :*:*

1

Odpowiedzi

2009-11-17T15:50:05+01:00
1.Heraklit
2.Stoicy
3.Akademia
4. Euklides
5. klepsydra
6. Atomy
7. Wojna
9. Pitagoras
10 .Klaudiusz
11. tego nie wiem
48 2 48