Odpowiedzi

2009-11-17T15:34:04+01:00
A) 55x10/100=550/100=5,5 55-5,5=49,5
b) 170x15/100=25,5 170+25,5=195,5
c) 360x70/100=252 360+252=612
d) 88x120/100=105,6 105,6-88=17,6
Niewiem czy dobrze ;/
2009-11-17T15:34:09+01:00
A)A + 0,10*A =55
1,1*A = 55
A = 55 : 1,1 = 50

b)A -0,15*A = 170
0,85*A = 170
A = 170 : 0,85 =200

c) A - 0,70 *A = 360
0,30*A = 360
A = 360 : 0,30 = 1200

d) A + 1,20*A = 88
2,20*A = 88
A = 88 : 2,20 = 40
2009-11-17T15:45:37+01:00
A) liczba o 10% większa od A jest równa 55,
A+10%A=55
A(1+0,1)=55
A=55/1,1
A=50
b) liczba o 15% mniejsza od A jest równa 170,
A-15%A=170
A(1-0,15)=170
A=170/0,85
A=200
c) liczba o 70% mniejsza od A jest równa 360,
A-70%A=360
A(1-0,7)=360
A=360/0,3
A=1200
d) liczba o 120% większa od A jest równa 88.
A+120%A=88
A(1+1,2)=88
A=88/2,2
A=40