Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T15:41:51+01:00
Istnieją następujące środki stylistyczne:

* Aliteracja
* Anafora
* Animizacja
* Antyteza
* Apostrofa
* Elipsa
* Epifora
* Epitet
* Groteska
* Hiperbola
* Inwersja
* Ironia
* Metafora
* Metonimia
* Oksymoron
* Onomatopeja
* Paradoks
* Parafraza
* Paralelizm składniowy
* Paronomazja
* Personifikacja
* Pleonazm
* Porównanie
* Powtórzenie
* Przenośnia
* Przerzutnia
* Pytanie retoryczne
* Rym
* Rytm
* Synekdocha
* Wykrzyknienie
wejdz w linka tam masz opis kazdego [pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_stylistyczne]
3 3 3
2009-11-17T15:50:58+01:00
Anafora – celowe powtórzenie tego samego wyrazu lub słowa na początku kolejnych wypowiedzi. Stosowana jest głównie w poezji
Apostrofa-bezpośredni zwrot do osoby, Boga, boszka z prośbą o natchnienie
Epitet-wyraz, który określa jakąś rzecz, przedmiot(to przymiotnik z rzeczownikiem)
Hononim-to powtórzenie
Inwokacja-rozległa apostrofa, z prośbą o natchnienie do Bóstwa
ozywienie-nadanie cech ludzkich przedmiotom,zjawiskom,zwierzentom
onomatopeja-dzwiękonaśladownictwo, nasladowanie głosów za pomoca słów
to są te najwazniejsze reszte znajdizesz na wikipedii chyba albo na sciafa.pl
2 1 2