Odpowiedzi

2012-07-27T16:40:32+02:00

       Tematem moich dzisiejszych rozważań będzie odpowiedź na pytanie czy rodzice powinni narzucać dzieciom swoją wolę. Po przemyśleniu wszystkich aspektów tej sprawy, doszedłem do wniosku , że rodzice nie powinni narzucać dzieciom swojej woli, bo postępując w ten sposób bardzo je krzywdzą. W przytoczonych przeze mnie argumentach udowodnię, że teza , którą zamieścłem na wstępie jest właściwa.

         Pierwszym argumentem mówiącym o tym , że rodzice nie powinni narzucać swojej woli jest to, iż dzieci są również ludźmi , których powinno się traktować tak jak sami byśmy chcieli żeby nas traktowano. One również zasługują na nasz szacunek i poważne traktowanie. Młodzież wychowywana według tej zasady uczy się pozytywnych zachowań wobec swoich rodziców, ale także innych ludzi. Poza tym dzieci , którym nie narzucają rodzice swojej woli ,  czują sie przez nich kochane, akceptowane i mają do nich ogromne zaufanie. W innym przypadku dzieci odsuwają się od swoich rodziców uważając, że łamia oni ich prawa.

         Uważam, iż każde dziecko powinno mieć mozliwość dokonywania własnych wyborów, a rodzic nie powinien narzucać własnej woli, ponieważ w ten sposób dziecko nie może realizować własnych celów i marzeń. A bardzo często sie zdarza, że rodzice na siłę próbują uszczęśliwić swoje dzieci, mówiąc im jaką szkołę powinni wybrać, z kim powinni się spotykać.W tej sytuacji młodzież jest zbuntowana i niechętna wobec własnych rodziców. Nawet jeśli rodzice wymuszą na swoim dziecku pewne określone działania to w przyszłości może się nawet zdarzyć , że dziecko odsunie się od swoich rodziców mając ich za wrogów , a nawet moze sobie zrobić krzywdę. Nikt nie powinien ograniczać wolności drugiego człowieka, nawet jeśli jest to dziecko.

          Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, ze rodzice nie powinni narzucać dzieciom swojej woli jest to, że dziecko postępując według woli rodziców jest zastraszone, niepewne siebie i swoich mozliwosci. Takie dziecko jest nieszczęśliwe i samotne. A przecież one również mają prawo do własnego szczęścia. Nikt , a zwłaszcza rodzice nie powinni ograniczać ich wolnosci do swobodnego wyrażania własnych myśli i uczuć, bo w przeciwnym wypadku może to się obrócić przeciwko nim.

          Moim zdaniem rodzice nie powinni narzucać dzieciom swojej woli, bo w ten sposób ograniczają ich rozwój, wolność, prawo do własnych marzen. W przytoczonych przeze nie argumentach udowodniłem tezę, którą zamieściłem na wstępie swojej pracy.

9 4 9