Odpowiedzi

2009-05-10T21:29:01+02:00
Korzystamy z definicji prawa powszechnego ciążenia.

F = (G × M₂ × M₀) ÷ R²

G - Stała grawitacji
M₂ - Masa ZIemi
M₀ - Masa punktowa
R - Promień ziemski

Ponieważ szukamy przyspieszenia na wysokości zatem promień naszej Ziemi powiększamy o 200km czyli R₁= R + 200km.

Podstawiamy do wzoru,

F = (6.67 × 10^-11 x 5.98 x 10^24 x 1) ÷ (6370+200 x 10³)²

F = (39.8866 x 10^13) ÷ 4.31649 x 10^13

Potęgi się skracają zatem..

F = 39.8866 ÷ 4.31649 ≈ 9.24
F = 9.24 m÷s

Pozdrawiam :)
1 5 1