1.Wylacz czynnik przed znak pierwiastka:
a)2√48+2√3=
b)3√20+√5=
c)√18-2√8=
d)√90+√40+√250=
e)2√45+3√20-√80=
2.Wlacz czynnik pod znak pierwiastka:
a)5√3=
b)7√2=
c)jedna druga√12=
d)0,1√2000=
e)0,3√40=
Pilne!!!!!!1

2

Odpowiedzi

2009-11-17T16:19:00+01:00
1)
a) 2√48+2√3 = 2*4√3 + 2√3 = 10√3
b) 3√20+√5 = 3*2√5 +√5 = 11√5
c)√18-2√8 = 3√2 - 2√8 = √8
d)√90+√40+√250 = 3√10 + 2√10 + 5√10 = 10√10
e)2√45+3√20-√80 = 2*3√5 + 3*2√5 - 4√5 = 8√5

2)
a) 5√3 = √5*5*3 = √75
b) 7√2 = √7*7*2 = √98
c) ½√12 = √½*½*12 = √¼*12 = √3
d) 0,1√2000 = √0,1*0,1*2000 = √0,01*2000 = √20
e) 0,3√40 = √0,3*0,3*40 = √0,09*40 = √3,6
2009-11-17T17:11:01+01:00
A)2√48+2√3 = 4√3 + 2√3 = 6√3
b) 3√20+√5 = 3*2√5 +√5 = 11√5
c)√18-2√8 = 3√2 - 2√8 = √8
d)√90+√40+√250 = 3√10 + 2√10 + 5√10 = 10√10
e)2√45+3√20-√80 = 2*3√5 + 3*2√5 - 4√5 = 8√5

a) 5√3 = √5*5*3 = √75
b) 7√2 = √7*7*2 = √98
c) ½√12 = √½*½*12 = √¼*12 = √3
d) 0,1√2000 = √0,1*0,1*2000 = √0,01*2000 = √20
e) 0,3√40 = √0,3*0,3*40 = √0,09*40 = √3,6