1) Suma dwóch liczb jest równa 30. Oblicz te liczby, jeżlei wiadomo, że iloraz tych liczb jest równy 5.
2) Po podwyżce ceny o 12% towar kosztuje 448 zł. Oblicz cenę tego towaru przed podwyżką.
3) Za 5 zeszytów i 2 ołówki zapłacono przed podwyżką 7,60 zł., a po podwyżce 8,52 zł. Oblicz starą cenę początkową zeszytu i ołówka przed podwyżką, jeżeli cenę zeszytu zwiększono o 10%, a cenę ołówka o 20%.


(Proszę o przynajmniej jedno zadanie, jeżeli ktos potrafi to wszystkie ;)) Z góry dzięki!!! Dam 20 pkt

3

Odpowiedzi

2009-11-17T16:10:55+01:00
2009-11-17T16:15:30+01:00
2009-11-17T16:26:26+01:00
X - pierwsza liczba
y - druga liczba
układ równań
1) x+y=30
2) x/y = 5
1) x+y=30
2) x/y = 5 / *y (obustronnie razy y)
1) x+y=30
2) x= 5y
1) 5y + y = 30 (podstawiamy z równania 2)
2) x = 5y
1) 6y = 30 / 6 (obustronnie przez 6)
2) x = 5y
1) y = 5
2) x = 5×5 = 25

cena po podwyżce o 12 % = 448 , a to jest 112 % bo cena wynosiła 100% i podwyżka o 12%

proporcja
112% - 448
100% - x

112%x = 44800 (mnozymy na krzyż)
112%x = 44800 / 112% (dzielimy obustronnie)
x = 400 - cena przed podwyżką


poczatkowa cena zeszytu - x
poczatkowa cena ołówka - y

5x +2 y =7,60 zł

cena zeszyty po podwyżce - 1,1 x (100 % + 10 % = 110% = 1,1)
cena ołówka po podwyżce - 1,2 y (analogicznie)

5 × 1,1 x + 2 ×1,2 x = 8,52

układ równań jak wyżej :)
1 5 1