1. W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib.
a) Ilu uczniów jest w klasie Ia?
c)o ile procent więcej uczniów jest w klasie Ic niż w klasie Ia.?
d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)?

2.W jednym plasterku cytryny jest ok. 2,4 mg witaminy C. Jagody zawierają 0,2% witaminy C, a przeciętna jagoda waży 0.4 g. Ile sztuk jagód zawiera tyle witaminy C co plasterek cytryny ?


odp. dokładne obliczenia . dzięęki ;**

3

Odpowiedzi

  • Tess
  • Początkujący
2009-11-17T16:10:37+01:00
A) 30 * 20%=6
30-6=24
b)10 %
c)30*10%=3
30-3+27
30+24+27=81
30/81 *100%~ 37%
2009-11-17T16:12:27+01:00
1. W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib.
a) Ilu uczniów jest w klasie Ia?
c)o ile procent więcej uczniów jest w klasie Ic niż w klasie Ia.?
d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)?
a) 30 uczniów -100%
x uczniów- 20%
x=(30*20)/100=6 30-6=24 uczniów w Ia
c)ucnziowe Ic 27-100%
Ia 24-x
x=(100*24)27= 88,89%
100%-88,89%=11,11%
d) 30+24+27=81
81-100%
30-x
x=(100*30)/81
x=37,04%
2009-11-17T16:12:53+01:00
1)

1a - 80% 1b
1b- 100%- 30 uczniów
1c- 90% 1b
30×0,8= 24 -> liczna uczniów w 1a
30×0,9=27 -> liczba uczniów w 1c

odp. w 1a jest 24uczniów

27- 100%
24 - x %
x ≈ 89 %
100% - 89 %≈ 11 %

odp. w klasie 1c jest o 11% wiecej uczniow niz w klasie 1a

1a+1b+1c= 24+30+27=81
81 - 100%
30 - x%
x ≈ 37 %

odp. Uczniowie klasy 1b stanowia 37% wszystkich uczniów klas pierwszych