Pan Amadeuszmiał przywieźć do sklepu 12 szyb.Za każdą nieuszkodzoną szybę otrzymał 3zł 20gr, natomiast za każdą uszkodzoną musiał zapłacić 5zł 40gr . Ile nieuszkodzonych szyb dowiózł pan amadeusz do sklepu, jeżeli jego zysk wyniósł 12,6 zł?

2

Odpowiedzi

2009-11-17T16:07:32+01:00
Pan Amadeuszmiał przywieźć do sklepu 12 szyb.Za każdą nieuszkodzoną szybę otrzymał 3zł 20gr, natomiast za każdą uszkodzoną musiał zapłacić 5zł 40gr . Ile nieuszkodzonych szyb dowiózł pan amadeusz do sklepu, jeżeli jego zysk wyniósł 12,6 zł?

x - ilość szyb nieuszkodzonych
y - ilość szyb uszkodzonych

x *3,20zł - y *5,40zł = 12,6zł

x * 1,6 - y * 2,7 = 6,3
x + y = 12

x = 12 - y
(12 - y) * 1,6 - 2,7y = 6,3

x = 12 - y
19,2 - 4,3y = 6,3

x = 12 - y
4,3y = 19,2 - 6,3

x = 12 - y
4,3y = 12,9

y = 3
x = 12 -3

x = 9
y = 3

Odp: Dowiózł 9 nieuszkodzonych i 3 uszkodzone szyby.
2009-11-17T16:12:31+01:00
100% - 38,4 zl tyle powineien dostac za wszystkie dobre

x - nieuszkodzone szyby
y- uszkodzone szyby

x + y = 12,6 / + 3,2
5,4y - 3,2 x = 12,6

3,2x - 3,2y = 15,8
5,4y - 3,2x = 12.6

1,2y = 3,2

y = 3


12 - 3 = 9

Odp.: Pan Amadeusz przywiózł 9 nieuszkodzonych szyb.
1 5 1