Odpowiedzi

2009-05-10T21:35:22+02:00
Podpunkt A

F(x) = 2x² + 4x + 2

Delta = B² - 4 x AC , Zatem

Delta = 16 - 8 x 2 = 0

Współrzędne P = -B ÷ 2A = -4 ÷ 4 = - 1
Współrzędne Q = -Delta ÷ 4A = 0

Postać funkcji kanonicznej :

F(x) = A(x - P)² + Q , zatem

F(x) = 2(x + 1)²

Resztę przykładów rozwiąż tym samym sposobem. Pozdrawiam :)
1 4 1