Odpowiedzi

2009-11-17T16:25:58+01:00
Romanizm -sztuka ta była wykonywana z kamienia.
Został on ukształtowany przez północe Włochy i Francję,
a także przez zachodnie Niemcy w XI-XII wieku.
Gotyk-Styl w architekturze i w sztukach plastycznych np.rzeźbie,malarstwie.
Powstanie gotyku związane jest z rozwijająca się średniowieczną
kulturą dworską,rycerską i mieszczańską
Gotyk dzieli się na trzy okresy
-gotyk wczesny
-gotyk dojrzały
-gotyk późny
3 3 3
2009-11-17T16:31:50+01:00
Sztuka gotycka w przeciągu kilkudziesiędciu lat opanowała niemal całą Europę ,znajdując swoich świetnych mistrzów poza Francją: w Anglii ,w Niemczech i innch krajach ,także w Polsce.Sztuką w większości swoich dzieł religijną .chodziaż sztuka gotycka wyróżniała sie szczególnie w architekturze oraz otworzyła wiele ,wspaniałcyh świeckich dzieł.Kościoły gotyckie charakteryzowały się wieloma ozdobami oraz wielkimi budynkami.

Sztuka romańska.W niespełne trzydzieści lat po śmierci Karola Wielkiego imperium Franków przestało istnieć ,podzielone na mocy układu z Verdun na trzy odrębne terytoria ,na których z biegiem lat ukształtowały się wielkie państwa zachodniej Europy:Francja Niemcy i Włochy.Nazwa ,,romańska"pochodzi z łacińskiej nazwy Rzymu -Roma i oznacza podporządowanie zasad kierujących sztuką rzymskiej władzy kościelnej.O romańskich kościłach decydowały masywne kamienne ściany,o sile gotyckiego kolosa.

Myle że pomogłam.Pozdrawiam!