Zadanie 1. Autobus przejechał drogę 4 km ze średnią prędkością 20 , a następną drogę 12 km z średnią prędkością 40 . Oblicz ile wynosi średnia prędkość autobusu na całej trasie ?
Zadanie 2. Samochód jechał z prędkością o wartości V0 = 90 . W ciągu 20 s wartość prędkości wzrosła do Vk = 108 . Oblicz drogę jaką w tym czasie pokonał samochód.
Zadanie 3. Na ciało o masie 5 000 g działają dwie siły, których kierunki przechodzą przez środek masy ciała. Oblicz wartość siły wypadkowej i określ jej kierunek oraz oblicz wartość przyspieszenia. Wszystkie wektory leżą w jednej płaszczyźnie.

Zadanie 4. Wzdłuż położonego nad brzegiem jeziora pomostu biegnie Stefek z prędkością 5 . Masa Stefka wynosi 70 kg. Na końcu pomostu znajduje się łódka, do której wskakuje Stefek. Łódka nie była przywiązana do pomostu, więc odpływa razem ze Stefkiem z prędkością 2 . Oblicz masę łódki.
Zadanie 5. Na końcu sznurka o długości 2 m zawieszono kamyk o masie 50 g. Sznurek wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości 100 N. Kamień wprawiono w ruch po okręgu. Oblicz najkrótszy okres obiegu tego ruchu.
Zadanie 6. Loty kosmiczne.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T16:31:31+01:00
1.
S1=4km
V1=20
S2=12km
V2=40
t1=4:20=0,2h
t2=12:40=0,3h
t=0,2h+0,3h=0,5h
S=4+12=16km
V=16:0,5=32[km/h]
Odp. Średnia prędkość autobusu na całej trasie wynosi 32km/h.
2. tego nie jestem pewna
V=108-90=18
t-20s=20/3600
S=V*t=18*20/3600=18*1/180=0,1[km]=100m
Odp. W tym czasie samochod pokonal 100m drogi.