Odpowiedzi

2009-11-17T16:23:18+01:00
Http://www.fbiblos.org/Ewangeliarz/WedługEwangelii/EwangeliawedługśwMateusza/tabid/80/idkom/474/Default.aspx


zarąbista strona i objaśnienie
sam/a zobacz
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:38:22+01:00
24 Inną przypowieść im przedstawił. Powiedział: "Królestwo niebieskie stało się podobne do człowieka, który na swoim polu zasiał dobre ziarno. 25 Kiedy wszyscy spali, przyszedł jego wróg, nasiał chwastu w pszenicę i oddalił się. 26 Gdy źdźbła się rozwinęły i zaczęły zawiązywać owoc, wtedy także ów chwast się ujawnił. 27 Przyszli słudzy gospodarza i powiedzieli mu: "Panie, czy nie dobre ziarno posiałeś na swoim polu? Skąd więc te chwasty?" 28 A on im odpowiedział: "Ktoś nieżyczliwy to zrobił". Słudzy zapytali go: "Czy chcesz, byśmy poszli i usunęli je?" 29 On odpowiedział: "Nie, byście przypadkiem usuwając chwasty, nie wyrwali wraz z nim pszenicy. 30 Pozwólcie obu rosnąć aż do żniw. W czasie żęcia powiem żniwiarzom: 'Zbierzcie najpierw chwasty i zwiążcie je w snopy, by spalić, a pszenicę zwieźcie do mojego spichlerza'"".W tym opowiadaniu Jezus porównuje człowieka z pszenicą i chwastem. Pszenica to człowiek dobry, a chwast to człowiek zły. Na ziemi musimy z tymi złymi osobami żyć i nie powinniśmy się ich pozbywać- zabijając je. Bóg ukaże ich po śmierci. Ludzi złych wysyła do piekła czyli tak jak chwasty spali. Natomiast ludzi dobrych wynagrodzi dając życie wieczne w niebie.
1 5 1
2009-11-17T22:15:39+01:00
Ten fragment mówi, żebyśmy byli czujni. W każdym momencie, a zwłaszcza w tym, w którym się nie spodziewamy może przyjść szatan i "zasiać" w nas to, co prowadzi do zguby, czyli grzech, złe nawyki, etc. Jezus poucza nas również, abyśmy w czasie żniw - to może być np. spowiedź św. nie pozbywali się i tego co w nas dobre, i tego co złe, lecz byśmy pozbyli się jedynie wszelkiego zła.