Zadanie 1
Oblicz pole trojkata prostokatnego o wierzcholkach w punktach A=(1,1) B=(1,4) C=(7,4)

Zadanie 2
Usun niewymiernosc z mianownika ulamka
a)7:√2
b)2+√3:√5

Zadanie 3
Oblicz wysokosc trapezu rownoramiennego o ramionach dlugosci 20 cm i podstawach dlugosci 16 cm i 40 cm

1

Odpowiedzi

2009-05-10T22:20:29+02:00
1.
|AB| - 3
|BC| - 6

P = ah/2
P= 3*6/2=18/2=9

2.
a) 7:√2 * √2 /√2 = 7√2 /2= 3,5√2
b) 2+√3:√5 * √5/√5=2√15/5 = 0,4√15

3.
a=16
b=40
c(ramię) = 20

b-a=24
24/2=12 - mamy odległosc potrzebna do obliczenia wysokosci bo :

12^2+h^2=c^2
144+h^2=400
h^2=256
h=16 cm
42 5 42