Odpowiedzi

2009-11-17T16:23:50+01:00
Wojny grecko-perskie - podjęte w latach 499-449 p.n.e. próby podboju Grecji przez perskie imperium Achemenidów.

Okres wojen zakończył tzw. pokój Kalliasa w 449 r. p.n.e., na mocy którego Persja zrzekła się hegemonii na Morzu Egejskim i uznała niezależność greckich kolonii.Wojnę tę opisuje Herodot w swym dziele pt. Dzieje. Przyczyn dopatruje się w mitologicznych wydarzeniach, a mianowicie w uprowadzeniach kobiet z wybrzeży zarówno greckich jak i fenickich, na czele z najsłynniejszym porwaniem Heleny, czego skutkiem miała być inwazja na Troję achajskich wojsk. Herodot uważał zaś, że wojna Greków z Persami była punktem kulminacyjnym zmagań Wschodu z Zachodem.
Powstańcy odnieśli początkowo spektakularne sukcesy, np. zdobyli i spalili Sardes, jednak przybycie perskiej armii przerwało natarcie i miasta zostały zdobyte, lub poddały się. Jedynie Milet został ukarany za wybuch powstania zburzeniem całego miasta i rzezią mieszkańców.

Powstanie jońskie upadło w 494 r. p.n.e. Dariusz I uznał, że należy podporządkować sobie całą Grecję, aby w Jonii zapanował pokój. Jego decyzja była związana także z udzieleniem pomocy powstańcom przez Ateny w postaci 20 okrętów, które dotarły do Miletu za późno aby zmienić los miasta ale zebrały uciekających z Miletu mieszkańców, jednak taki gest wystarczył, aby usprawiedliwić inwazję.

9 4 9
2009-11-17T16:27:12+01:00
Pierwsza wojna grecko-perska 490 r.p.n.e. - potężna armia perska pod dowództwem króla Dariusza najechała na Grecję.Decydująca bitwa rozegrała się pod Maratonem. W bitwie tej słabsza armia grecka pod dowództwem Miltadesa pokonała Persów.Państwo Perskie powstało w VII w.p.n.e. twórcą jego potęgi był Cyrus Wielki.W V w.p.n.e. Persja podbiła kolonie greckie w Azji Mniejszej, wprowadziła tam tyanię i wysokie podatki. Wybuchło powstanie przeciw Persom, które poparli Ateńczycy.
15 4 15
2009-11-17T16:28:52+01:00
Termopile 480 wygrany prze persów
Pzyl.Arteminjon 48________=_____
Milet 494
Wojny wygrane przez greków 479 plateje
przyl.Mykale 479
Salamina 480
Maraton 490
Persowie zaczeli walki z grekami w Joni kiedy była prowadzona eskpansja na zachód.
8 2 8