1.Dwa trójkąty: prostokątny o przyprostokątnych 7cm i 8cm oraz ostrokątny o boku długości 0,4dm mają równe pola. Oblicz wysokość trójkąta ostrokątnego odpowiadającą danemu bokowi


2.Oblicz pole trójkąta równoramiennego o obwodzie 36cm, wysokości 12cm opuszczonej na krótszy bok i ramieniu równym 1,3dm


3.Plan działki wykonano w skali 1:600. Oblicz ile arów zajmuje trawnik


w załączniku wysyłam rysunek do zadania 3 rysunek jest zaznaczony na dole
Prosze o rozwiązanie
Pilne!!! daje dużo punktów

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:27:45+01:00
1.Dane:
przyprostokątne:7cm i 8cm
długość boku t. ostrokątnego :0,4 dm
Szukane:
wysokość trójkąta ostrokątnego:?
P=1/2 * 7cm * 8cm=28cm kwadratowych
P=1/2 * 4 cm * h=28 cm kwadratowych
2h=28 cm kwadratowych
h=28cm kwadratowych : 2
h=14cm

2.Obwód-36 cm
wysokośc-12 cm
ramię-13 cm
dwa ramiona-26 cm
krótszy bok-10 cm bo 36-26=10
Pole- 10x12x0.5=60 cm kwadratowych

3.trawnik=8cm*5cm=40cm²
trawni=40cm²-(4cm²+1cm²)=36cm²
1:600
600*36cm²=21600cm²=2,16 arów
1 5 1
2009-11-17T16:32:06+01:00

przyprostokątne
7cm
8cm
długość boku t. ostrokątnego
0,4 dm

wysokość trójkąta ostrokątnego
P=1/2 * 7cm * 8cm=28cm kwadratowych
P=1/2 * 4 cm * h=28 cm kwadratowych
2h=28 cm kwadratowych
h=28cm kwadratowych : 2 = 14 cm
więc
h=14cm

obwód-36 cm
wysokośc-12 cm
ramię-13 cm
dwa ramiona-26 cm
krótszy bok-10 cm BO 36-26=10
P= 10x12x0.5=60 cm kwadratowych

trawnik
8cm*5cm=40cm²
trawnik
40cm²-(4cm²+1cm²)=36cm²

SKALA
1:600

600*36cm²=21600cm²=2,16 arów
1 4 1
2009-11-17T17:11:30+01:00
DANE:
P₁-pole trójkąta prostokątnego ( o przyprostokątnych a i b oraz przeciwprostokątnej c)

P₂-pole trójkąta ostrokątnego ( o bokach k,m,z)

a=7cm
b=8cm

k=0,4dm=4cm


P₁=ab/2 (/-ozn kreskę ułamkową)
P₁=7×8/2
P₁=56÷2
P₁=28cm²

P₁=P₂
P₂=28cm²

P₂=kh/2 (/ ozn. kreskę ułamk.)
28=4h/2 /x 2 (mnożę odustronnie przez 2)
56=4h /:4 (dzielę odustronnie przez 4)
h=14cm=1,4dm

ODP. Wysokość w trójkącie ostrokątnym wynosi 14cm, czyli 1,4dm.


ZAD.2
DANE:
Ob=36cm
a=1,3dm=13cm (ramiona trójkąta)
h=12cm (wysokość trójkąta)


Ob=2a+b
b=Ob-2a
b=36-2×13
b=10cm

P=½b × h
P=½ × 10 × 12
P=60cm²

ODP. Pole trójkąta równa się 60cm².

ZAD. 3

POLE CAŁEJ DZIAŁKI (POLE CAŁKOWITE)
a=5cm w skali 1:600, czyli
a=3000cm=30m
a=30m

b=8cm w skali 1:600
b=4800cm
b=48m

Pc=a×b
Pc=1440m²

POLE DOMU
c=2cm w skali 1:600
c=1200cm
c=12m

Pd=c²
Pd=12²
Pd=144m²

POLE Z KWIATAMI (POLE KWIATÓW)
e=1cm w skali 1:600
e=6m
Pk=(½×6×6)×4 (na końcu jest ×4, bo są 4 trójkątne pola z kwiatami)
Pk=72m²

OBLICZAMY POLE TRAWNIKA
Pt=Pc-Pd-Pk
Pt=1440m²-144m²-72m²
Pt=1224m²
Pt=12,24a

ODP. Pole trawnika zajmuje 12,24a.

POZDRAWIAM :)

skala 1:600