W szkole przeprowadzono doświadczenie które miało dac odpowiedź na pytanie, od których rodzajów związków budujących kośc zależą jej właściwości fizyczne .

Materiał Badawczy : 6 ługich kości kurczaka, woda, ocet 10%, palnik gazowy, szczypce do trzymania kości , 4 słoiki z zakrętkami .

Sposób przeprowadzenia doświadczenia :
Kości zagotowana po czym 2 z nich spalono, 2 włożono do słoików z wodą, 2 przełożono do słoików i zalano octem. Wszystkie słoiki zakręcono.


Kości spalono - kości sztywne kruche.
kści trzymano w occie : kości niezykle elastyczne, nie można ich zlamac.
kości trzymano w wodzie : kości sztywne, w niewielkim stopniu elastyczne , można je złamac .

Zadania do powyższych podpunktów :
1. Napisz jaką hipotezę postawił nauczyciel .
2. wymień czynnik który był próbą kontrolną .
3.Na podstawie wynikow napisz wnioski .

1

Odpowiedzi

2012-04-16T19:42:47+02:00

1. Kości zawierają w sobie różne składniki mineralne.

2. Kości umieszczone w wodzie.

3.

Kość spalona w ogniu traci związki organiczne (m.in. osseinę nadającą giętkość), przez co stanie się krucha.

Z kości umieszczonej w occie wypłukane zostaną związki nadające jej twardość - sole mineralne.

Wnioski:

Zarówno sole mineralne jak i osseina są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kości, gdyż musi być ona elastyczna, by nie łamać się zbyt łatwo (osseina umożliwia giętkość) jak i twarda oraz odporna na uszkodzenia (dzięki solom mineralnym, wapniowi).

27 3 27