Odpowiedzi

2009-11-17T16:41:11+01:00
Osoba przedsiębiorcza to osoba otwarta, twórcza. Przedsiębiorczość oznacza przede wszystkim umiejętność, gotowość, zapał oraz przekonanie do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć i działań, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak handel czy przemysł. Bycie przedsiębiorczym jest więc postawą, która wymaga od danej osoby posiadania określonych cech osobowościowych. Wymaga też odpowiednich umiejętności i kompetencji. Do najważniejszych cech charakteru osoby przedsiębiorczej należą: kreatywność, pomysłowość, inwencja, odwaga, samozaparcie i zdeterminowanie. Poza tym, przedsiębiorczość wiąże się z umiejętnością podejmowania ryzyka, posiadaniem zdolności interpersonalnych, umiejętnością pracy w zespole. Osoba przedsiębiorcza musi umieć wyznaczać sobie określone cele i pewnie oraz zdecydowanie dążyć do ich realizacji. Powinna umieć rozwiązywać problemy i samodzielnie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Osoba przedsiębiorcza musi też chętnie zdobywać nowe umiejętności .
2009-11-17T19:35:22+01:00
Człowiek przedsiębiorczy

W każdym społeczeństwie, w różnych warunkach polityczno- ekonomicznych, na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego ważna jest przedsiębiorczość.
W orientacji rynkowej przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę sprawczą jako system tworzenia i pobudzania skłonności do robienia rzeczy nowych w nowy sposób.
Jest ona nie tylko cechą osobowości konkretnego człowieka, jego wykształcenia, zdolności charakteru, umiejętności ponoszenia ryzyka. Przedsiębiorczość jest także rodzajem postawy, nastawienia, stylem działania, myślenia i postępowania w którym inwencja i inicjatywa poszukiwania nowych produktów i technologii, wejścia na nowe rynki łączy się z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, podejmowaniem wyzwań, gotowością do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji.
Przedsiębiorczość jest podstawową siłą napędową działalności.
Współcześnie działalność gospodarcza związana jest z gospodarką rynkową, dużą konkurencją na rynku oraz stałym postępem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Istotą przedsiębiorczości jest szukanie nowych dziedzin działalności na bazie autentycznych innowacji lub ich twórczego naśladownictwa.
Człowiek przedsiębiorczy rozwija swój potencjał, realizuje swoje talenty, zdobywa świat, urzeczywistnia marzenia, osiąga ambitne cele, chwyta szanse i okazje, przekształca rzeczywistość, polepsza jakość życia swojego, swojej rodziny i lokalnej społeczności.

(ze strony: http://www.wom.opole.pl/zawodowcy/art_czer_przed.htm)