Oblicz,jaką liczbę moli stanowi:
a)36g wody
b)12g wodoru cząsteczkowego
c)3,2g tlenu cząsteczkowego

Oblicz masę:
a)2 milimola KOH
b)0,2 kilomola K2SO4
c)0,1 milimola N2
d) 10 kilomoli O2
e)0,5 milimola węgla
f)0,001 kilomola żelaza.

PILNE !!! ;))

1

Odpowiedzi

2009-11-17T16:51:28+01:00
1) m H2O=2+16=18g
1mol--18g
x--36
x=2 mole
2)m wodoru=2g
1mol-2g
x-12g
x=6 moli
3)m tlenu=16*2=32g
1mol-32g
x-3,2
x=0,1mola
4)m KOH=39+16+1=56g
1mol-56g
0,002-x
x=0,112
5)mK2SO4=39*2+32+16*4=174g
1mol-174g
200 moli-x
x=34800
6)mN2=28g
1 mol-28g
0,0001-x
x=0,0028g
7)mO2=32g
1mol-32g
10000moli-x
x=320000g
8)mC=12g
1mol-12g
0,0005moli-x
x=0,006g
9)mFe=56g
1mol-56g
odp tu jest 56g bo 0,001 kilomola to 1
6 3 6