Odpowiedzi

2009-11-17T19:00:38+01:00
Za panowania Filipa II idea wojny z Persami zjednoczyła Greków i Macedończyków . W Grecji sytuacja gospodarcza była zróżnicowana . W wielu polis nastąpił kryzys w rolnictwie i pojawiły się konflikty społeczne. Skutki takiej sytuacji mogła złagodzić kolonizacja nowych terenów. W 336r .p.n.e Związek Koryncki podjął decyzję o wojnie z Persją i zlecił ją Filipowi jej prowadzenie. Jednak w czasie przygotowań do wojny Filip został skrytobójczo zamordowany , na czele wojsk stanął jego syn Aleksander.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi ci o to jak rządził imperium ?
Aleksander rządził podbitymi terytoriami osobiście . Do pomocy dobierał sobie ludzi pochodzących najczęściej z arystokracji macedońskiej , ale również miejscowej. Chcąc zrównać Macedończyków i Persów , popierał mieszane małżeństwa.Sam poślubił najpierw Roksanę córkę baktryjskiego księcia , następnie córkę Dariusza III- Statejrę.Na dworze przyjął ceremoniał perski , a do swojej armii włączał oddziały perskie.
1 5 1