Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:43:13+01:00
Hezjod (gr. Ἡσίοδος, Hesiodos) z Beocji - epik grecki. Nieznane dokładne daty życia; najczęściej, zgodnie z argumentem filologa aleksandryjskiego Arystarcha z Samotraki, umieszcza się Hezjoda około 700 r. p.n.e. Niektórzy badacze uważają go za starszego nawet od Homera. Spór na ten temat istniał już w starożytności. Jego imię tłumaczy się jako "ten, co wysyła pieśń", co może świadczyć o fakcie, iż Hezjod należał do grona aojdów. Jest pierwszym w historii literatury poetą, o którego życiu wiemy dzięki umieszczeniu poszczególnych faktów we własnych dziełach.
2 3 2
2009-11-17T16:45:11+01:00
Hejzod- był sławnym epikiem greckim

tylko to wiem :(
2 3 2
2009-11-17T16:45:50+01:00
Był epikiem greckim, lata jego życia są nieznane, ale umieszcza się Hezjoda około 700 r. p.n.e

napisał prace takie jak:
Theogonia
Prace i dni

Grecy uważali Hezjoda za najwybitniejszego, po Homerze, epika, a niektórzy uważali nawet jego twórczość za cenniejszą ze względu na przesłanie, które niesie-pochwałę pracy.
2 5 2